Het goede doel

Lokaal en landelijk verbetering voor de meest kwetsbaren in India
In India zijn veel ziektes goed te behandelen, maar daar zitten vaak wel hoge ziekenhuiskosten aan vast. Daarom kiezen veel mensen in India – vaak de armsten – ervoor om zich niet te laten behandelen. Typerend voor India is dat het land op papier allerlei mogelijkheden biedt om dit soort situaties te voorkomen. Zo is er bijvoorbeeld sinds 2008 een wet die burgers die onder de armoedegrens leven, verzekert voor zorg in het ziekenhuis. Echter, veel mensen weten niet dat deze wet bestaat. Tear werkt daarom samen met Emanuel Hospital Association (EHA), een organisatie die – samen met lokale organisaties en lokale kerken – de armen en beperkten helpt om toegang te krijgen tot zorg. Zowel lokaal als landelijk werken de twee organisaties hieraan.

Lokaal: in de stad Robertsganj (in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh) worden mensen geholpen om een verzekeringskaart aan te vragen zodat ze toegang krijgen tot de gezondheidszorg. Daarnaast helpt EHA lokale groepen op een aantal gebieden. EHA …

  • Traint de groepen over de rechten die ze hebben.
  • Zet zelfhulpgroepen op die gaan sparen en op zoek gaan naar nieuwe inkomstenbronnen, zoals het opzetten van een kleine onderneming;
  • Bestrijdt analfabetisering in deze groepen;

Landelijk: EHA werkt samen met andere organisaties en kerkgenootschappen aan een inclusieve samenleving waar plek is voor mensen met een beperking. Ook geeft EHA training over hoe de organisaties en kerkgenootschappen in hun omgeving open kunnen staan voor mensen met een beperking.

Helpt u, help jij mee om de allerarmsten en mensen met een beperking hun recht op gezondheidszorg en een inclusieve samenleving te geven?

 

Copy of Tear_logo_RGB_72dpi